Hoppa till huvudinnehåll

Vårt erbjudande inom datadriven fastighetsutveckling

Oavsett om du och ditt företag vill utveckla er digitala strategi, gå från ett ritningsbaserat arbetssätt till modellbaserat, eller koppla era befintliga 3D-modeller till Twinfinity kan vi hjälpa er att digitalisera er affär och ta steget mot datadriven fastighetsutveckling.

Vi hjälper dig på resan mot datadriven fastighetsutveckling. Oavsett var den startar.
 

  • Digital strategi lägger grunden för den datadrivna fastighetsutvecklingen utifrån er verksamhets digitala mognadsgrad och ambitionsnivå. Vi hjälper er identifera var ni är idag, vart ni vill och hur ni bäst tar er dit.

  • SimpleBuilding samlar all er fastighetsdata i en lättöverskådlig 3D-modell. Det ger er full kontroll över era fastigheter, samtidigt som ni minskar era kostnader och kan optimera dataflöden och lönsamheten i respektive byggnad.
     
  • Twinfinity® är navet i ditt digitala ekosystem som sammankopplar 3D-modellen av din fastighet med dina affärs-, drift- och klimatdata. Resultatet är en smart digital tvilling som hjälper dig skapa nya värden både för din verksamhet och dina hyresgäster.
     
  • Informationsförvaltning säkerställer att din fastighetsinformation hålls uppdaterad kontinuerligt. Tjänsten kan erbjudas som ett helhetsåtagande eller skräddarsys efter dina specifika behov.

Vårt helhetserbjudande

01 Digital strategi

Behöver du utveckla din digitala strategi, eller hjälp att skapa en från grunden?

Oavsett hur långt du och din verksamhet har kommit på er digitala resa kan vi utifrån er ambitionsnivå och nulägesbild guida er rätt och hjälpa er ta nästa steg. Våra strateger har lång erfarenhet av digital fastighetsutveckling och stor förståelse för de utmaningar dagens fastighetsägare står inför. Utgångspunkten i strategiarbetet är att ni själva ska äga all er data och fokus ligger på att skapa ett obrutet informationsflöde från 3D-modell, styrsystem och IoT till förvaltning, drift och affär.

01 Digital Strategi
02 SimpleBuilding

Ger din fastighetsdata en spatial kontext

SimpleBuilding är en digital 3D-modell av din fastighet och utgör grunden för den digital tvillingen. Modellen består av rums- och hyresobjekt, klimatskal, mellanbjälklag, väggar och dörrar och är optimerad för att uppfylla alla krav enligt RealEstateCore-ontologin. Det innebär att den är klar att kopplas upp mot andra system för att visualisera allt från sensordata och hyreskontrakt till att styra accesspunkter. När en SimpleBuilding-modell används som informationsbärare i en digital tvilling hjälper det dig att få full kontroll över dina fastigheter, minska dina kostnader och optimera dataflöden och lönsamheten i respektive byggnad.

Simple buildings
03 Twinfinity

Den smarta plattformen för digitala tvillingar

Twinfinity® är en BIM-plattform som kopplar samman den digitala 3D-modellen av din byggnad med dina affärs-, drift- och klimatdata. Resultatet är en smart digital tvilling som utgör navet för din datadrivna fastighetsutveckling. I Twinfinity® får du full överblick över såväl individuella byggnader som hela ditt fastighetsbestånd, vilket ger dig möjligheten att minimera individuella byggnadens klimatpåverkan, optimera affären, sänka förvaltningskostnaderna och skapa nya värden för dina hyresgäster och användare. 

Upptäck Twinfinity®

Twinfinity
04 Informationsförvaltning

Skräddarsydd hantering av fastighetsinformation

På Twinfinity erbjuder vi informationsförvaltningstjänster som hjälper dig ajourhålla din fastighetsinformation. Våra erfarna BIM-konsulter kan bland annat stötta dina projekt med rätt data, hålla startmöten för nya projekt, se till att rätt mallar används vid projektering, validera informationsleveranser, administrera användare i dokumenthanteringssystem, uppdatera dina digitala tvillingar – och mycket mer. Våra informationsförvaltningstjänster kan erbjudas både som ett helhetsåtagande eller anpassas efter era specifika behov.

Informationsförvaltning

Vill du komma igång med digitala tvillingar?
Hör av dig!

Vill du veta mer om Twinfinity och digitala tvillingar? Eller hur du enklast går till väga för att påbörja din egen digitala transformation? Hör av dig, så hjälper vi dig på vägen.

Kontakta oss