Hoppa till huvudinnehåll

Twinfinity®

Den digitala transformationen genomsyrar fastighetsbranschen och ställer nya krav på dig som fastighetsägare att skapa värde – både för din egen verksamhet och för dina hyresgäster. Med Twinfinity® får du en smart digital tvilling som med ett klick visualiserar hur din byggnad är konstruerad, fungerar och mår.

Boka en demo

I Twinfinity® kan du bland annat: 

  • Ta steget från ett ritningsbaserat arbetssätt (med flera sanningar) till ett modellbaserat arbetssätt (med en sanning).
  • Ge din fastighetsdata en spatial kontext genom att koppla din byggnads affärs-, drift- och klimatdata till din 3D-modell. 
  • Visualisera och analysera din fastighets CO2-avtryck och inomhusklimat, volymer för återbruk och underlag för hållbarhetscertifieringar. 
  • Optimera drift och förvaltning av din fastighet genom att visualisera alltifrån kontraktslängder, hyresnivåer och vakanser till var i byggnaden dina olika kunder sitter.
  • Visualisera information från andra system i en byggnadskontext och skapa förståelse och insikt som underlättar beslut och aktiviteter.
  • Nyttja färdigutvecklade appar som gör det möjligt att öppna, gestalta och validera IFC-filer samt registrera förändringar som görs i din fysiska fastighet direkt i din digitala tvilling.

Navet i ditt ekosystem av data och tjänster

Vardagen för de flesta fastighetsägare vilar på en lång rad system och uppkopplingar. Det kan exempelvis vara system för fel- och ärendehantering, energiuppföljning samt drifts- och underhållsinformation. Tillsammans bildar dessa system ett ekosystem med verksamhetskritisk data. Utmaningen med detta är att informationen många gånger blir både svåråtkomlig och svårtolkad för den enskilda medarbetaren. Med hjälp av Twinfinity® kan information från andra system visualiseras i en byggnadskontext och därigenom skapa förståelse och insikt som underlättar beslut och aktiviteter.

Vi ger din fastighetsdata en spatial kontext 

Twinfinity® är en plattform för digitala tvillingar som fungerar både i molnet och on-prem. I centrum ligger en digital 3D-modell till vilken vi kopplar din fastighets affärs-, drift- och klimatdata. När informationen aggregeras och visualiseras samlas allt i en digital plattform som bildar en enda källa till sanning. Twinfinity skapar oändliga möjligheter att visualisera information. Den enda begränsningen ligger i den data som du har tillgänglig och lägger in i plattformen.


I Twinfinity får du:

  • Insikter om såväl individuella byggnaders som hela din fastighetportföljs prestanda.
  • Lätanvända och anpassningsbara verktyg och appar som visualiserar och analyserar den information som är viktigast för dig.
  • En obruten informationskedja som leder till färre felkällor, minskade uppdateringskostnader samt aktuell och korrekt byggnadsinformation för alla i organisationen.

Minska byggnadens klimatavtryck

Kraven på redovisning av byggnaders klimatpåverkan ökar kontinuerligt. Med Twinfinitys hjälp kan du både visualisera och analysera allt från fastighetens CO2-avtryck och inomhusklimat till volymer för återbruk och underlag för hållbarhetscertifieringar. Den presenterade aggregerade informationen hjälper dig att både uppfylla kraven på klimatdeklarationer och stöttar dig i omställningen till en hållbar verksamhet.

Optimera din affär

Med hjälp av Twinfinity® kopplar du dina affärsdata till din 3D-modell. När all essentiell information presenteras på ett och samma ställe får du inte bara en total överblick, du får också korrekta underlag som hjälper dig att planera framåt. I det gemensamma gränssnittet finns det möjlighet att exempelvis visualisera kontraktslängder, hyresnivåer, vakanser och var i byggnaden dina olika kunder sitter.

Du kan även blixtsnabbt få visuella svar på komplicerade frågeställningar som: ”Hur många vakanta ytor som är större än 6000 kvadratmeter och som uppfyller valda kriterier finns tillgängliga om 17 månader?” Om 3D-modellen dessutom kompletteras med fastighetens tekniska status kan det ha en positiv påverkan på byggnadens marknadsvärde, exempelvis under en due diligence-process.

Reducera din förvaltningskostnad

Genom att koppla samman och visualisera dina datakällor i ett och samma gränssnitt underlättas underhåll och förvaltning av dina byggnader.

I Twinfinity® kan du exempelvis:

Kontinuerligt överföra information till den digitala tvillingen, vilket ger en övergripande och komplett bild av den verkliga fastigheten.
Se hur rumsfördelningen i fastigheten ser ut, hur många kvadratmeter fönster som finns på fasaden, vilka väggar som är bärande och var någonstans i byggnaden en lampa behöver bytas.
Serva fel- och ärendehanteringssystem med information om exempelvis rum, objekt eller ytor för att förenkla användandet av nämnda system.

Öka effektiviteten

Med hjälp av realtidsdata från sensorer kan du i varje ögonblick både se hur din fastighet presterar just nu och optimera driften i linje med lokalernas nyttjande. Du kan exempelvis sänka temperaturen i lokaler som inte används eller dra ner på städningen av ytor som inte utnyttjas. Med Twinfinity® kan drifts- och underhållsinformation både aggregeras och visualiseras i realtid. På det sättet får du snabbt och säkert sätt tillgång till all data du behöver för att kunna göra rätt saker, vid rätt tidpunkt och på rätt ställe.

Ordning och reda genom systemstöd för dokumenthantering

Tillförlitliga underlag blir allt viktigare när fastighetsägare börjar ta datadrivna beslut. I Twinfinity® ingår ett väl beprövat systemstöd för dokumenthantering som funnits på marknaden i över 20 år. Stödet hanterar versioner, behörigheter, access och annat för att säkra rätt dokument, i rätt version, i varje skede av projektet. Det ger dig som fastighetsägare möjlighet att skapa ordning och reda i er digitala dokumentation. Lösningen har två beståndsdelar. En orienterad kring projekt och en kring förvaltning, där lösningen skapar värde genom att information aldrig lämnar systemet, utan används och berikas under fastighetens hela livscykel. Därmed möjliggör systemet grunden för ett obrutet informationsflöde mellan projekt och förvaltning.

Tillsammans med det underliggande dokumenthanteringssystemet, säkerställs att rätt version av till exempel drifts- och underhållsinformation kan nås från 3D-modellen i Twinfinity®. Systemet har också en inbyggd funktion för kvalitetssäkring av ritningar och modeller och är integrerat med Microsoft Office. Det erbjuder en höggradig säkerhet med krypterad trafik och data samt en avancerad behörighetsstyrning. Systemet har även funktionalitet relaterat till projekthantering, med möjlighet att arbeta med exempelvis projektmallar för struktur och kvalitetssäkring.

En del av RealEstateCore-familjen

Twinfinity® är utvecklad för att hantera och visualisera information i digitala uppkopplade byggnadsmodeller. Plattformen tillgängliggör digitala byggnader genom API:er för olika tillämpningar och tjänster. Genom att använda den branschgemensamma standarden RealEstateCore för att beskriva dessa byggnader populerar Twinfinity® exempelvis system som ProptechOS med byggnadsrepresentationer som gör det möjligt att kombinera exempelvis affärdata, driftdata eller sensordata med den digitala byggnaden. Genom att kombinera och visualisera data från ProptechOS och Twinfinity® skapas därigenom mening och sammanhang.

Twinfinity-appar

I Twinfinitys plattform får du tillgång till en rad användarvänliga och anpassningsbara appar som hjälper dig visualisera och analysera information, ajourhålla dina ritningar och modeller och validera kvaliteten i dina digitala leveranser.

Läs mer om apparna

IFC-viewer

Med Twinfinitys inbyggda IFC-viewer kan du öppna och gestalta IFC-filer som lagras i plattformen. I appen exponeras även all data som finns i IFC-filen.

Changes & Assets

I appen Changes & Assets kan du dokumentera förändringar som sker i din fysiska fastighet direkt i din digitala tvilling samt berika dina modeller med information och objekt. Det säkerställer att dina ritningar och modeller hålls uppdaterade under byggnadens livscykel.

IFC-validator

I Twinfinitys IFC-validator kan du kontrollera informationskvaliteten i dina IFC-filer. Validatorn säkerställer bland annat att modellerna som projekten levererar till förvaltningen har rätt struktur och informationsmängder.

Vill du veta mer om Twinfinity?
Hör av dig, så berättar vi mer.


Vill du veta mer om Twinfinity och digitala tvillingar? Eller hur du enklast går till väga för att påbörja din egen digitala transformation? Hör av dig, så hjälper vi dig på vägen.

Kontakta oss