Hoppa till huvudinnehåll

Twinfinity-appar

I Twinfinitys plattform får du tillgång till en rad användarvänliga och anpassningsbara appar som hjälper dig att visualisera och analysera information, ajourhålla dina ritningar och modeller och validera kvaliteten i dina digitala leveranser.

IFC-viewer

IFC-filer som lagras i Twinfininty® kan öppnas och gestaltas i plattformens integrerade IFC-viewer. I verktyget exponeras också all data som finns i IFC-filen. IFC-viewern har även funktionalitet för provisionering av sensorer, vilket innebär att modeller successivt kan kompletteras med information. Provisionerade sensorer inkluderas i REC-exporter av byggnaden som kan populera relevanta system för att upprätta en delad informationsmodell av byggnaden.

I appen kan du som användare:

 • Titta på samtliga discipliner på en gång.
 • Välja att titta på en eller ett urval av discipliner, till exempel arkitektur och vvs samtidigt.
 • Välja att se ett eller flera våningsplan.
 • Kombinera urvalen ovan och välja att visa arkitektur och vvs för en specifik våning.
 • Klicka på ett objekt och få upp all information som är knutet till objektet, såsom dimensioner och BIP-koder.
 • Skapa visualiseringar av komplexa frågor. Du kan till exempel illustrera vilka rum som påverkas om du stänger av ett specifikt luftbehandlingsaggregat i byggnaden.
 • Panorera, zooma och gå runt i modellen.
 • Genomföra enkla mätningar såsom area och distans.

Changes & Assets

När du som fastighetsägare omvandlar din fysiska fastighet till en digital tvilling är det viktigt att säkerställa att dina digitala ritningar och modeller kontinuerligt ajourhålls. Med appen Changes & Assets kan du snabbt och enkelt dokumentera ändringar som görs i din fysiska fastighet – till exempel om du byter en dörr eller slår ihop två konferensrum till ett – direkt i din digitala tvilling. När du registrerar en ändring i appen genomförs motsvarande justeringar direkt i den digitala modellen. På så sätt säkerställer du att din digitala tvilling alltid är uppdaterad och representativ för verkligheten.

Changes & Assets är fullt responsiv och tillgänglig på handhållna enheter med touchkontroller.

I appen kan du bland annat: 

 • Se hela ditt fastighetsbestånd representerat på en karta. 
 • Söka upp specifika fastigheter i en lista, eller använda kartvyn för att zooma in och hitta rätt fastighet.
 • Få upp din fastighets digitala 3D-modell med våningsplan och utrymmen i appen. 
 • Registrera ändringar direkt i modellen, till exempel om du byter en dörr eller flyttar en vägg. 
 • Addera beskrivningar som specificerar vilken åtgärd som är utförd och bifoga kompletterande dokumentation i form av bilder. 

I Changes & Assets kan du även berika modeller med olika typer av assets över tid. Du kan till exempel tillföra objekt till modeller inom olika kategorier, såsom IT, värme, kyla eller ventilation. Till dessa objekt kan du sedan knyta olika egenskaper, dokumentation och bilder för att förenkla den dagliga förvaltningen. Assets som skapas i appen inkluderas i REC-exporten (Real Estate Core), vilket innebär att de blir tillgängliga i kundens ekosystem av data och tjänster.

När du registrerar ändringar i Changes & Assets skapas ett ärende som du antingen kan välja att åtgärda själv eller tilldela en ansvarig mottagare utanför din organisation. På Twinfinity erbjuder vi Informationsförvaltnignstjänster för precis detta. 

IFC-validator

Twinfinitys IFC-validator är en webbaserad app som hjälper dig att kontrollera informationskvaliteten i dina IFC-filer. Validatorn säkerställer bland annat att modellerna som projekten levererar till förvaltningen har rätt struktur och informationsmängder, vilket ökar tillförlitligheten och ser till att de beslut som tas utifrån den digitala tvillingen utgår från ett korrekt och kvalitetssäkrat underlag.

Med validatorn underlättar du även egenkontroller och mottagandekontroller då dessa sker automatiskt mot en valfri regeluppsättning, exempelvis som en leveransspecifikation. IFC-validatorn kan ligga som en “black box” utanför Twinfinity®, mot vilken projektörer kan validera sina filer innan leverans. Den kan också finnas internt hos dig som kund och kontrollera inkommande digitala IFC-leveranser. När du genomför en informationskontroll i IFC-validatorn erhålls resultatet som en BCF-fil som kan importeras till valfri projekteringsprogramvara för åtgärd. 

I appen kan du som användare:

 • Automatisera informationskontroller av IFC-filer så att filerna följer gällande kravställning.
 • Skapa tidsbesparingar och bättre tillförlitlighet mellan alla parter i ett projekt.
 • Höja kvaliteten och harmoniseringen av inkommande modeller och krav. 
 • Validera mot BIP-koder, CoClass, etc.
 • Skräddarsy innehållet du vill kontrollera genom en mallhanterare.
 • Validera samtliga discipliner. 

Vårt erbjudande inom datadriven fastighetsutveckling

Oavsett om du och ditt företag vill utveckla er digitala strategi, gå från ett ritningsbaserat arbetssätt till modellbaserat, eller koppla era befintliga 3D-modeller till Twinfinity kan vi hjälpa er att digitalisera er affär och ta steget mot datadriven fastighetsutveckling.

Se vårt helhetserbjudande

01 Digital strategi

Våra konsulter hjälper dig i det strategiska arbetet med digitala tvillingar, antingen genom att utveckla er befintliga digitala strategi eller genom att ta fram en ny.

02 SimpleBuilding

Med hjälp av en SimpleBuilding-modell kopplad till Twinfinity kan du gå från ett ritningsbaserat arbetssätt till ett modellbaserat.

03 Twinfinity®

Twinfinity är en molnbaserad plattform för digitala tvillingar som visualiserar hur din byggnad är konstruerad, fungerar och mår.

Läs mer

04 Informationsförvaltning

Vi erbjuder informationsförvaltningstjänster som hjälper dig att ajourhålla din fastighetsinformation. Tjänsten kan erbjudas som ett helhetsåtagande eller skräddarsys utifrån dina specifika behov.