Hoppa till huvudinnehåll

FAQ

Komma i gång

Vad är Twinfinity?

Det korta svaret är att Twinfinity är en plattform för digitala tvillingar. 

Det långa, och mer korrekta svaret, är att Twinfinity är en plattform på vilken våra kunder kan skapa värdeskapande applikationer för olika delar av sin verksamhet. Den gemensamma nämnaren för dessa applikationer är att ytterligare värde skapas av att samla verksamhetsdata och visualisera dessa i sin rätta kontext – fastigheten.

För att på riktigt förstå Twinfinitys värdeerbjudande krävs ett visst mått av insikt i de utmaningar en fastighetsägare ställs inför. Vi berättar gärna mer om detta i ett möte med er. Enkelt förklarat kan man säga att Twinfinity skapar värde genom att:

-    Skapa en gemensam sanning för kundens ekosystem av data och tjänster om vad fastigheten är och representerar. Alla system som innehåller data, och som på något sätt representerar fastigheten, behöver ha en gemensam sanning för att information inte ska dubbellagras, förvanskas eller tappas bort, utan användas för att skapa insikt, värde och nya tjänster.

-    Twinfinity ger våra kunder en möjlighet att skapa hur många applikationer man vill med byggnaden i centrum, helt utifrån egna behov och förutsättningar.

Det finns ett antal standardapplikationer i Twinfinity som är redo att användas mer eller mindre ”out of the box”. Mer information om Twinfinitys appar hittar du här.
 

Vem kan använda Twinfinity?

Twinfinity ger dig möjlighet att koppla din verksamhetsdata till en digital 3D-modell av din fastighet. Resultatet är en smart digital tvilling som hjälper dig optimera din affär, sänka förvaltningskostnaderna och skapa nya värden för hyresgäster och användare, för att nämna några saker. Det innebär att Twinfinity är lika användbar för cheferna i styrelserummet som för de som säkerställer den dagliga driften av fastigheten.

Hur kommer jag i gång med Twinfinity?

Om man är en vass utvecklare och vill sätta i gång och skapa applikationer direkt så finns det både en så kallad playground – en miljö där en utvecklare kan koda mot Twinfinitys API utan egna miljöer. Dessutom är API:et väldokumenterat och tillgängligt online. De flesta av våra kunder väljer att starta sin resa med Twinfinity genom att testa lösningen med en handfull av sina fastigheter och ett begränsat antal use cases – så som att visa temperatur i realtid på rumsnivå eller knyta teknisk dokumentation till objekt i 3D-modellen.

Vad är BIM?

BIM står för ”Building Information Model” och innefattar skapandet och användandet av en digital modell av en byggnad. BIM-tekniken gör det möjligt att skapa digitala objektsbaserade modeller som representerar verkliga objekt, till exempel en trappa eller en vägg i ett hus. Objekten förses ofta med både geometrier och andra egenskaper, vilket gör att information kan användas till flera olika ändamål och av flertalet aktörer.

Vad är en digital tvilling?

Det finns många definitioner av vad som utgör en digital tvilling. För oss uppstår en digital tvilling när man skapar en digital kopia av ett fysiskt objekt, till vilken man knyter verksamhetsdata som ger upphov till nya insikter, värden och tjänster för ägare, brukare och förvaltare av objektet. 

Vad innebär datadriven fastighetsutveckling?

Att arbeta datadrivet handlar till stor del om att nyttja data för att skapa insikt och förståelse samt fatta faktabaserade och proaktiva beslut, både stora och små. Genom att arbeta datadrivet i er fastighetsutveckling får ni bättre koll på hur fastigheten mår och lever upp till mål genom visualiseringar och smarta KPI:er. Ni kommer dessutom kunna agera snabbare och effektivare på eventuella avvikelser (exempelvis inom förvaltning, energi och miljö) och på så sätt hela tiden styra verksamheten mot uppsatta mål.

Varför ska man börja jobba med digitala tvillingar?

Det finns flera svar på denna fråga. Fastighetsbranschen genomgår precis som alla andra branscher en digital transformation. Utifrån fastighetsägarens perspektiv ser vi att det finns flera vinster med att börja arbeta med digitala tvillingar. Ur ett effektivitetsperspektiv hjälper den digitala tvillingen dig att spara mer energi, minska kostnader, optimera förvaltningen, uthyrningsprocesser, etc.

Det går också att se det ur perspektivet att det sker ett generationsskifte inom till exempel förvaltaryrket – där det sannolikt kommer vara lättare att attrahera unga medarbetare ju mer digitalt företaget är.

Ett annat, och kanske det viktigaste perspektivet, är kundperspektivet. Vi tror att hyresgäster inte i lika hög grad är intresserade av en leverans i form av betong, glas och dörrar – utan förväntar sig en servicenivå som för fastighetsbolag är svår att uppnå utan hög teknikadaption och digitala tvillingar.

Hur börjar jag jobba med digitala tvillingar?

Svaret på den frågan grundar sig till stor del på din organisations digitala mognadsgrad. På Twinfinity kan vi tillsammans med våra samarbetspartners, exempelvis Sweco, hjälpa din organisation att komma i gång med digitala tvillingar, hela vägen från digital strategi, genom skapande av 3D-modell, till implementering av den digitala tvillingen. Var på resan vi börjar beror på ert nuläge och er ambitionsnivå. Tala med oss, så hjälper vi er att identifiera var ni står i dag, och var ni vill vara på sikt. 

Vad är kopplingen mellan Twinfinity och Sweco?

Twinfinity AB är ett helägt dotterbolag till Sweco AB. Twinfinity AB tillhandahåller plattformen Twinfinity. Sweco är Twinfinity AB:s huvudsakliga partner för genomförandet av tjänsterna Digital Strategi, SimpleBuilding och Informationsförvaltningstjänst. 

Finns det dokumenthantering i Twinfinity?

Ja. Köper man Twinfinity så får man en dokumenthanteringsmodul på köpet. Vi tror att ordning och reda på underlag är en förutsättning för att lyckas med implementationen av digitala tvillingar. Dokumenthanteringsmodulen har två delar: en som stödjer med dokumenthantering under/i projekt, och en som fungerar som ett digitalt arkiv. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi stödjer informationshantering under hela din fastighets livscykel.

Är lösningen säker?

Ja. All data lagras i Sverige och lämnar vid ingen tidpunkt Sveriges gränser. Om du är du nyfiken på hur vi arbetar med säkerhet är du varmt välkommen att höra av dig till oss, så förklarar vi detta i mer detalj. 

Hur bygger man appar på Twinfinitys API?

Det beror på vad applikationen ska göra. Twinfinitys API är väldokumenterat och har en tillhörande playground för utvecklare. Vi föreslår att man börjar där. Därefter kan vi sätta er i kontakt med våra, eller våra partners, utvecklare för att ta det vidare.

Licens

Hur många applikationer får jag bygga på Twinfinity?

Det finns ingen begränsning.

Hur många användare får man ha per licens?

Det finns ingen begränsning.

Köp

Vad kostar Twinfinity?

Twinfinity har en kvadratmeterbaserad prissättning. Kontakta oss gärna för prisförslag.

Teknik

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att använda Twinfinity?

Twinfinity fungerar på moderna webbläsare samt nyare handhållna enheter som kör Android eller iOS. Twinfinity kräver i grund och botten en internetuppkoppling och webbläsare. Modellernas komplexitet ställer i sin tur krav på enhetens grafikprestanda. 

Levereras Twinfinity endast som en SaaS-tjänst?

Twinfinity levereras som standard som SaaS. Systemet kan levereras som en ”on-premise”-lösning.

Var lagras data som finns i Twinfinity?

All data lagras i Sverige och lämnar vid ingen tidpunkt Sveriges gränser.

Vilka format stödjer Twinfinity?

För att ladda in en 3D-modell i Twinfinity behöver den vara i filformatet IFC (Industry Foundation Classes).

Finns det någon dokumentation om Twinfinitys API:er?

Ja. Twinfinitys API:er är väldokumenterade och finns att tillgå här

Fungerar Twinfinity utan internetuppkoppling?

Nej

Under förvaltning

Hur säkerställer man att underlag i form av modeller och ritningar ständigt representerar verkligheten?

Flera av våra kunder använder appen Changes & Assets – ett verktyg i Twinfinityplattformen för att registrera ändringar i fastigheten. Dessa ändringar hanteras sedan antingen internt inom er organisation eller av Swecos informationsförvaltningstjänst. 

Hjälp och support

Hur kommer jag i kontakt med supporten för Twinfinity?

Du når enklast Twinfinitys support via [email protected]